Brev Mats Gerdau och Cathrin Bergenstråhle om den planerade stenkrossen på Gungviksberget

Skanska har anmält att de planerar att etablera en stenkross på toppen av berget invid Duvnäsviken,mellan bostadsområdena Saltsjö-Duvnäs och Fisksätra. Verksamheten kommer att pågå dygnet runtårets alla dagar i 10 år. Naturmarken ska avverkas och plansprängas. Skanska beräknar att hanteringenav 600 000 ton stenmassor per år kommer att innebära att ca 180 tunga fordon ska trafikera områdetvarje dag. Enligt Skanskas egen bullerutredning kommer ljudnivån från verksamheten nattetid igenomsnitt överstiga ljudet av en rockkonsert, och de maximala nivåerna kommer att överskridasmärtgränsen. Vi har erfarit att politikerna i Nacka kommun är positiva till detta. Skanska harmeddelat att de även planerar att starta…

Läs mer