Hur påverkas du som bor i
Storängen & Lillängen?

När det gäller buller är det en faktorer som kommer påverka de boende i Storängen och Lillängen. Det är lastbilarna som kommer fullastade med grus. Tänk på det oljud de kommer att föra. Vi talar om en transport var 4:e minut dygnet runt – året runt – i 10 år.

Bilarna passerar Nacka Forum och tar avfarten mot Saltsjöbaden. Det finns inget skydd för Storängen & Lillängen. Det finns inget bra sätt för Skanska att förhindra bullret från lastbilarna.

Stenkrossen
Den andra faktorn är själva stenkrossen där delar av Storängen & Lillängen förmodligen kommer höra ett molande ljud då det är tystare utomhus, dvs på kvällarna och nätterna och då speciellt i den varma årstiden då man sitter ute!

Troligen blir det svårt att sova med öppet fönster på de flesta platserna i Storängen & Lillängen!

Ovan ser du en flygbild över Storängen & Lillängen

Gula streck visar avståndet till motorvägen där lastbilarna åker.

Bilden ovan visar en simulering hur du kommer att påverkas av bullret från stenkrossen.

Medicinska skador vid buller

  • Från 40 dB: Lär- och koncentrationsstörningar är möjliga.
  • Från 60 dB: Hörselskador efter längre tids påverkan är möjliga.
  • Från 65 dB: 20 % förhöjd risk för hjärt-kärl-sjukdomar vid längre tids påverkan.

Som ni ser på Bullerkartan från stenkrossen kommer Storängen & Lillängen att ha runt 35 decibel.

Stora delar av Storängen & Lillängen drabbas dock hårt av lastbillsbullret som förmodligen kommer upp i 62 decibel eller över.

Regler för industribuller vid bostäder (Boverket)

Nedan ser ni maximala värden för uteplatsen vid olika tider.
Med återkommande impulsljud från lastning och lossning av bergmassor och från skutknack mm bör värdena i tabell 2 sänkas med 5 dBAekv. Dvs tillåtet värde för uteplats blir då 35 dBA natt 22-06,
och 40 dBAekv övriga tider på dygnet.


Vill man sitta i kvällsolen en varm kväll så är gränsvärdet på 35 -45 decibel inte speciellt roligt.

Hjälp oss att förhindra denna ”galenskap” genom att :

Gå med i föreningen

Fler medlemmar ger oss en större styrka att stoppa vansinnet.

LÄS MER HÄR

Skriv under upproret

Med över 400 underskrifter är det en av Sveriges största folkliga upprop någonsin!

LÄNK – SKRIVA UNDER

Bidra ekonomiskt

Aktivitetr, trycksaker, specialister ….. Kostar pengar – Hjälp oss att StoppaKrossen

LÄS MER HÄR

Kontakta Beslutsfattarna

Carl af Petersen och Skanska kan ta sitt förnuft tillfånga.

KONTAKT-UPPGIFTER

Bidra med arbete

Vill du hjälpa till med ideelt arbete? Vi behöver många händer för att stoppa krossen. Hemsida, filma, dela ut flygblad, jurister  ….. mm. 
LÄS MER HÄR

B. Miljö

Vad händer med vattnet i Duvnäsviken/Lännerstasundet? Kommer man  kunna bada? Läs mer här 

C. Damm

Lyssna hur de boende har det runt stenkrossen i Huddinge. Lyssna här (Dammpartiet startar 1.45 in i klippet)

 

Välkommen till Stoppa Krossen i Nacka reservatet! Tänk på miljön! Här kan du läsa om vårt arbete för att bevara naturen och stoppa exploateringen. Vi kämpar för att bevara Nacka reservatets skönhet och mångfald. Läs mer om våra insatser och bli en del av vår rörelse för en hållbar framtid. Stöd oss i att bevara naturen och miljön för kommande generationer!

Copyright © 2024 StoppaKrossen