Domen om stenkrossen fallit i Mark- och miljödomstolen

Nu har domen om stenkrossen fallit i Mark- och miljödomstolen. Den gick oss emot, men det betyder inte att vi i morgon har en stenkross i Gungviken. 

Beslutet kan överklagas fram till den 25 mars och under tiden kommer vi planera för en väg framåt och tillsammans med våra jurister att ta fram en inlaga. 

Länk till domen