Vad skall pengarna användas till?

Alla som engagerar sig i #stoppakrossen och Bra Natur i Nacka jobbar ideellt utan ersättning i syfte att förhindra att det etableras en permanent stenkross i Gungviken.

För att få ett prövningstillstånd behöver vi motbevisa utdaterade och felaktiga påståenden som gjorts av Skanska. Ditt bidrag kommer att användas till kostnader för externa advokater, sakkunniga, specialister och utredningar. Vi har tagit in offerter från samtliga och fått besked att 1,2M är det vi behöver i detta skede.

De huvudsakliga inom områdena vi utreder är; Ljud, buller, närmiljö, trafik, luft, vatten, natur och djurliv.