Vilka är direkt drabbade av stenkrossen?

Boende i Nacka kommer att drabbas på olika sätt. Odiskutabelt är att boende i Saltsjö-Duvnäs, Tollare, Östervik, Drevinge, Sågtorp och djurliv Nackareservatet är hårdast drabbade.

Den påverkan som främst har utretts är relaterat till:

  • Buller
  • Trafik
  • Luftpåverkan
  • Hydrogeologi
  • Djurliv

Bullerkarta: