Informationsmöte 5/5 kl:15 på Tollare Bruket

Informationsmöte på Tollare Bruket – kampen mot en stenkross i Gungviken vid Nackareservatet!

Om Skanska får som de vill drabbas 20 000 boende i närmiljön likaså de cirka 3,5 miljoner som årligen besöker Nackareservatet. 

Aldrig tidigare har en så här stor stenkross placerats mitt i ett levande samhälle. Konsekvenserna är inte kartlagda.

Nacka en plats där vi vill kunna leva och bo

Mark- och Miljödomstolen (MD) gav i mars 2024 tillstånd till följande miljöfarlig verksamhet:

#En stenkross som skall krossa 600 000 ton bergmassor per år under 10 år. Dygnet runt alla dagar. 

# Verksamhetsområdet ska placeras på berget i Gungviken, granne med Fisksätra, Tollare, Lännersta, Nackareservatet och Saltsjö-Duvnäs.

# Buller och stendamm dygnet runt, året runt.

# Ökade kvävenivåer i våra vikar kan omöjliggöra bad.

# Stor påverkan på djur- och naturliv i Nackareservatet # Försämrade fastighetsvärden # Flera hundra lastbilar om dygnet.

Det är bråttom!

En stenkross som skall krossa 600 000 ton bergmassor per år under 10 år. Dygnet runt alla dagar. Nu behöver vi kraftsamla!

Hjälp oss i kampen mot en stenkross i Gungviken vid Nackareservatet! Kom på informationsmötet på Bruket i Tollare!