Alla bidrag är viktiga!

Tack för att du vill lämna ett bidrag!

BG: 5254-2172
Swish: 
1234 89 66 43
Mottagare:
 Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägarförening

Märkt din inbetalning med #STOPPAKROSSEN

Ange gärna namn när du skickar bidraget.

Alla vi boende i berörda områden som engagerar oss jobbar ideellt utan ersättning.

Ditt bidrag kommer att användas till kostnader för externa advokater, specialister samt olika typer av evenemang m.m. i syfte att förhindra att Skanska och Carl af Peterséns etablerar en stenkross i Gungviken.

Vår ambition är att framöver kunna redovisa intäkter och kostnader på ett transparent sätt på hemsidan.

Skänker du från ett företag och vill ha kvitto så skicka ett mail till info@StoppaKrossen.Nu

Ange:

  1. Företagsnamn
  2. kontaktperson
  3. Datum för betalningen
  4. Belopp
  5. Ange alternativ mail om du vill ha kvittot till annan mailadress än den du mailar ifrån