Informationsmöte 5/5 kl:15 på Tollare Bruket

Informationsmöte på Tollare Bruket – kampen mot en stenkross i Gungviken vid Nackareservatet! Om Skanska får som de vill drabbas 20 000 boende i närmiljön likaså de cirka 3,5 miljoner som årligen besöker Nackareservatet.  Aldrig tidigare har en så här stor stenkross placerats mitt i ett levande samhälle. Konsekvenserna är inte kartlagda. Nacka en plats där vi vill kunna leva och bo Mark- och Miljödomstolen (MD) gav i mars 2024 tillstånd till följande miljöfarlig verksamhet: #En stenkross som skall krossa 600 000 ton bergmassor per år under 10 år. Dygnet runt alla dagar.  # Verksamhetsområdet ska placeras på berget i…

Läs mer

Alla bidrag är viktiga!

Tack för att du vill lämna ett bidrag! BG: 5254-2172Swish: 1234 89 66 43Mottagare: Saltsjö-Duvnäs Fastighetsägarförening Märkt din inbetalning med #STOPPAKROSSEN Ange gärna namn när du skickar bidraget. Alla vi boende i berörda områden som engagerar oss jobbar ideellt utan ersättning. Ditt bidrag kommer att användas till kostnader för externa advokater, specialister samt olika typer av evenemang m.m. i syfte att förhindra att Skanska och Carl af Peterséns etablerar en stenkross i Gungviken. Vår ambition är att framöver kunna redovisa intäkter och kostnader på ett transparent sätt på hemsidan. Skänker du från ett företag och vill ha kvitto så skicka ett mail till info@StoppaKrossen.Nu…

Läs mer