Pontus Lessse

Bakom StoppaKrossen.Nu och övriga aktiviteter står den ideella föreningen Bra Natur i Nacka som värnar om Nackas unika natur. Org.nr:802546-4028

Arbetet med att stoppa stenkrossen är ett av flera planerade projekt inom ramen för föreningen. 

Ordförande i föreningen Bra Natur i Nacka är Pontus Lesse. 

Gruppen består vidare av sakkunniga med ansvarsområden, press, kommunikation, juridik, miljöfrågor, tryck distribution, projektledning, IT, webb, AD, sociala medier, ledning och ekonomi.