Utbyggnad av tunnelbana och Nacka Stad kräver väl en kross?

Utbyggnad av Nacka Stad och tunnelbanan innebär att massor av berg måste sprängas och omvandlas till makadam. Då behövs en kross.

Vi förespråkar att använda sig av en temporära stenkross, så som gjordes vid Nacka Forum.

Stenkrossen i Nacka, Gungviken är dock en permanent kross som kommer att ha tillstånd att krossa sten dygnet runt i 10 års tid. Sten som krossas där skall köras in från ett stort upphämtningsområde och är inte en restprodukt av att det byggs i Nacka. En permanent stenkross måste placeras där den inte stör djur, natur, hav och luft och inte heller i levande villasamhällen.